Pērkam

MEŽA ĪPAŠUMU PIRKŠANA
tālr.: 26335500;
epasts: cirsmas@grantini1.lv

CIRSMU PIRKŠANA 

tālr.: 26362642;
epasts: cirsmas@grantini1.lv

SAGATAVOTU KOKMATERIĀLU PIRKŠANA
tālr.: 26450006;
epasts: kristaps@grantini1.lv

ŠĶELDAS RAŽOŠANA, PIRKŠANA UN  REALIZĀCIJA , APAUGUMA NOVĀKŠANA NO LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMĒM

tālr.: 29489815,
epasts: ilmars@grantini1.lv